"Mielestäni Paulilla on erinomainen kyky olla sydän auki ja antaa hyväksyvää läsnäoloa. Se on kyky, joka tekee hänestä erinomaisen ja jopa parantavan valmentajan."

Minä olen Pauli Liikala, Yritys- ja Elämänpolun valmentaja

Käytän valmennuksessani hyödyksi pitkäaikaista elämänkokemustani ja toimintaani mentorina, yrityskummina ja johdon konsulttina. 

"Nordic Health Academy on myöntänyt tämän sertifikaatin sen merkiksi, että Pauli Liikala on osoittanut täyttävänsä kaikki Nordic Health Academyn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset vaatimukset, joiden avulla hän osaa tehdä tutkitusti tehokkaimpiin tekniikoihin perustuvaa ammattitaitoista terveys- ja elintapavalmennusta"

"Pauli luo haastatteluissa omalla energiallaan ja olemuksellaan turvallisen tilan, jossa ihminen voi olla oma itsensä ja haavoittuvainen. Tässä tilassa hän voi avautua ja kertoa asioita, joita hän ei ole kertonut kenellekään aiemmin, osannut sanallistaa tai uskaltanut sanoa ääneen. Tämä ääneen sanominen avaa käsiteltävää asiaa tunnepohjaisesti ja mahdollistaa aiheen käsittelyn myös myöhemmin, kun aihe on ensimmäisen kerran uskallettu tuoda pintaan ja sanottu sanallisesti. Tilanne itsessään on parantava ja eheyttävä."
Innostuin neljä vuotta sitten tekemään YouTubessa Paulin pakeilla- nimistä haastattelusarjaa, jossa on käynyt tähän mennessä 160 haastateltavaa ja haastatteluja on katsottu yli miljoona kertaa. Olen saanut siitä seuraavaa palautetta: 

"Ohjelmasi ja sitä kanssasi luoneet ihmiset ovat vaikuttaneet laajasti ja syvästi monella tasolla. Moni on saanut luottamusta, vahvistusta, rohkaisua ja suoraa ohjausta välityksellänne. On häikäisevän upeaa, miten moni ihminen on avannut sydäntään ja jakanut ihmeellisiä ja valaisevia kokemuksiaan niin avoimesti. Sinä herätät suurta luottamusta, saat ihmiset rentoutumaan ja puhumaan sydämestään."

Katso Paulin pakeilla -haastattelut tästä!

Olen kirjoittanut viisi kirjaa, joista ensimmäinen on oma henkilöhistoriani ja muut neljä kirjaa käsittelevät erilaisia henkisiä ilmiöitä ja kokemuksia.

Totuuden Henki (2013)

Pauli Liikala kertoo kirjassaan elämänsä tarinoita. Keskeisenä teemana on ihmisen tasapainoinen kehitys lapsuudesta eläkevuosiin saakka. Pauli kertoo miten hän on kasvanut ja kehittynyt neljällä keskeisellä osa-alueella, jotka ovat pää, kroppa, sydän ja sielu. 

 Kirja jakautuu kolmeen osaan, joissa Pauli kertoo ensiksi suku- ja perhehistoriansa. Toisessa osassa Pauli kertoo 40 vuoden työuransa kokemuksia Nokiassa, Valiossa ja Fujitsussa. Kolmannen osan muodostaa Paulin kokemukset henkimaailmasta.

Viisas karhu - uudelleensyntynyt heimoni (2014)

Viisas Karhu perustuu Paulin kahteen perusnäkemykseen ihmisen elämän kulusta ja tarkoituksesta. Ensimmäinen on usko jälleensyntymiseen, jonka mukaan ihmisen sielu jatkaa kulkuaan fyysisen kehon kuoleman jälkeen. Toinen on usko ihmisen kykyyn kommunikoida henkimaailman edustajien kanssa.

Kirjan lohdullisen sanoman voi tiivistää toteamukseen, ettei kuolemaa ole. Se on vain vaihe, jossa sielu jättää fyysisen päällystakkinsa eli kehon tänne ja jatkaa matkaansa kohti valoa.

Paulin oppivuodet - Henkimaailman oppeja ja oivalluksiani (2015)

Pauli Liikala kertoo omakohtaisista kokemuksistaan ja näkemyksistään mm. jälleensyntymisestä, meditoinnista, kanavoinnista eli meditatiivisesta kirjoittamisesta, intuitiosta, selvänäköisyydestä ja selvätietoisuudesta. Mukana on myös omakohtaisia kokemuksia karman ja universaalin rakkauden käsittelystä. 

Entisten elämien selvittäminen ei saa koskaan olla itsetarkoitus eikä ajanvietettä. Yleensä entisiä elämiä näytetään meille sen vuoksi, että voimme puhdistaa niihin liittyvät karmat anteeksiantojen avulla. 

Viidennen asteen yhteyksiä - Suomalaisia kertomuksia humanoidikohtaamisista (2017)

Pauli Liikala on haastatellut 41 suomalaista henkilöä, joilla on kokemuksia ufojen ja muiden planeettojen asukkaiden kohtaamisista. 

Tanja Puhakka:
"Muistan maanneeni tutkimuspöydällä noin 20-vuotiaana ja näin tuolloin vieressäni toisenkin pöydän, jolla makasi toinen ihminen. En tuntenut häntä tuolloin. Kun olin tuntenut Paulin jonkin aikaa, mieleeni palautettiin kyseinen hetki ja tajusin, että henkilö toisella tutkimuspöydällä oli Pauli."

Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä (2020)

Kirja perustuu YouTube-haastattelusarjan Paulin pakeilla. Haastattelusarjassa selvitetään, millaisia henkisiä tai epätavallisia kokemuksia haastateltavilla henkilöillä on ollut. Näin on syntynyt aineisto henkilöiden henkisistä kokemuksista ja yhteyksistä muiden planeettojen asukkaisiin. 

Kirja kertoo myös, mitä he ovat oppineet näistä kokemuksistaan ja miten nämä kokemukset ja yhteydet ovat muokanneet heidän maailmankuvaansa ja vaikuttaneet heidän elämäänsä.